• info@layher.ee
  • Kesk tee 11 Jüri, 75305 Harju maakond

Moodultellingud TG 60 – veelgi rohkem võimalusi Allroundi tellingutega

Uued Layher TG 60 tugitellingud on loodud Allround tellingusüsteemi lisana. Kolm lisaosa võimaldavad monteerida kõrgemaid ja tugevamaid tugitorne veelgi kiiremini. Tugitellingutel TG 60 on kolm suurust: 1,00 x 1,09 m, 0,50 x 1,09 m ja 0,71 x 1,09 m. Alusraamil (kõrgus H = 0,71 m) on üleval ja all Allroundi rosett. Vaheraamidel (kõrgused H = 1,00 ja H = 0,50 m) on integreeritud tapid all ja Allroundi rosett standardelementide ülemises osas. Tugitellingud TG 60 on valmistatud tugevamast terastorust ja tugevdatud väiksemate diagonaaltaladega. Iga vertikaalse püstiku kandevõime võib olla kuni 6 tonni. Põiki- ja diagonaaltalade keevitatud kiilupeade otsad on lamendatud. Sedasi on kogu rosett ära kasutatud. Tõmbejõudude talumiseks kinnitatakse iga raam üksteise külge tihvtide või poltidega. Nii saab tugitorne monteerida maas ja siis paigaldada kraanaga. TG 60 raamid on loodud sümmeetrilistena ning seetõttu te ei pea muretsema põikitalade suuna pärast.

Lisaeelised
Lisaks standartsetele moodultellingu osadele vajad vaid kolme TG 60 lisa komponenti.
Kiire monteerimine ja demonteerimine.
Suur lubatud kandejõud.
Reguleeritav kõrgus.

Aja kokkuhoid 30%

tg60 2 tg60 3 tg60 4

Võrreldes standard Allroundi moodultellinguga, mis on tehtud eraldi piki- ja diagonaaltaladest on koostamisel aja kokkuhoid 30%
Vähem komponente – TG 60 tugiraamid asendavad eraldi püstakud, piki- ja diagonaaltalad. Nii hoitakse kokku monteerimiseks ja demonteerimiseks kuluvat aega. Lisaks on väiksem ka detailide arv.
Horisontaalne monteerimine maas – TG 60 tugitorne saab monteerida maas. Pärast seda saab torni tõsta ja paigaldada kraana abil. Layheri spindlitugi fikseerib tellingujalad, vältimaks nende välja kukkumist tõstmisel. Lukustustihvtid kinnitavad raamid üksteise külge.
Lihtne poltideta koostamise tehnoloogia – Tööriistu ei ole vaja. TG 60 tugitellingutes on integreeritud tapid. Raamid fikseeritakse üleskerkimise vältimiseks lukustustihvtide abil.
Klienditugi – Pakume kõigile klientidele TG 60 materjalide planeerimise vahendeid, konstruktsioonide jooniseid, standardid EN 12812:2008-12 ja soovitusi dimensioneerimiste kohta. Küsige enda kohaliku Layher’i koostööpartneri käest.
Eri pikkusega sektsioonid – TG 60 tugitorne saab lihtsasti kohandada kasutamiseks erinevate mõõtudega raketiste taladele. Lihtsalt valige sobiva pikkusega Allroundi piki- ja diagonaaltalad. Põhikomponendid –  TG 60 tugiraamid jäävad samaks.
Materjalide optimeerimine – Süsteemi paindlikkus võimaldab maksimaalse kandevõime saavutamiseks materjali paremi ära kasutada. See säästab materjali, aega ja raha.
Mobiilsus – kergesti monteeritavate rataste abil saab TG 60 tugitorne hõlpsalt teisaldada uude töökohta neid lahti monteerimata. Lisaks saab teisaldada samaaegselt terve tornigrupi.

Kokkusobivus.

Ideaalne laiendus Allround moodultellingule
Suurepärane kokkusobivus – TG 60 tugitellingud sobivad suurepäraselt kokku Allround moodultellingutega. Seetõttu on lihtne muuta olemasolevate tellingute kuju ja neid laiendada. Komponentide ühendamiseks kasutatakse kiilupäid. Tänu sellele ei kulu aega toruklambrite ja torude ühendamisele
Kokkusobivus tugivõrguga – moodultellinguid TG 60 saab paigaldada platvormi tugivõrgust olenemata. Kasutades TG 60 saab kolonni integreerida vähimate probleemideta. Piki- ja diagonaaltalad saab ühel pool lahti monteerida ning tõsta torn ümber nt. kasutades selleks monteeritavaid rattaid.
Mitu raamikihti – kasutades TG 60 süsteemi, saab kokku monteerida mitu raamikihti ühes reas. Need ühendatakse omavahel Allroundi talade abil. Sel viisil saab ühendada 3 või rohkem raamikihti sama või erineva sektsioonipikkusega.
Raamide ühendamine – suuremate koormuste kandmiseks saab TG 60 raame kimpu ühendada. Kasutades Layheri kiilu paarisühendust, saab ükskõik mitu raami sektsiooni otsa küljel ühendada, kasutades minimaalselt ruumi. Ruudukujulisi torne saab kinnitada ükskõik millisel küljel.

Ohutum.

Tänu parematele kaitsepiiretele
Kukkumiskaitse – Layheri TG 60 tugitelling ei ole mitte ainult stabiilne, vaid ka ohutu monteerimiseks ja demonteerimiseks. Tornide vertikaalse monteerimise ajal saab O-terastöölavasid kasutada monteerimisplatvormidena. Pärast pärast monteerisplatvormi loomist saab kinnitada järgmise torni taseme raamid, talad ja diagonaalid.
Integreeritud ligipääs – sel juhul tõstetakse monteerimisplatvormid 1 m kõrgemale. Üleminek teisele tasemele paigaldatakse täpselt moodultellingu TG 60 kohale. Nüüd saab ülemise osa katta terasplatvormidega ning seejärel jätkata monteerimisega.

TG-60, VILNIUS, LITHUANIA

Kesk tee 11 Jüri, 75305 Harju maakond. +372 5558 0848