LAYHERI PLATVORMTREPP

LAYHERI PLATVORMTREPP

LAYHERI PLATVORMTREPP – LIHTSUSTAMAKS LIIKUMIST

Saksa tööohutuse tehniliste eeskirjade uusima versiooni TRBS 2121-1 järgi pole tellingutele juurdepääs sisemiste redelite abil enam lubatud tellingute puhul, mille juurdepääsukõrgus on kasutamise ajal üle 5 meetri. Alternatiivina saab kasutada näiteks Layheri alumiiniumplatvormtreppi, mis tagab töötajate turvalisema tõusu ja laskumise tellingutel liikudes. Lisaks sellele muudab see juurdepääsu mitu korda kiiremaks. Töötajatel on alati käed vabad, et tööriistu ja materjale probleemideta üles tassida. Juurdepääsuluukide pidev avamine ja sulgemine pole nüüd enam vajalik. Puuduvad juurdepääsuredelid, mis hõivaks tekipinda ja  takistaks liikumist.

Layheri platvormtrepp on kõrgelt hinnatud ka arhitektide, objektijuhtide ja järelvalvespetsialistide poolt – eriti kui nad liiguvad tellingutel ilma tööriieteta.

LAYHERI PLATVORMTREPP

Tühimiketa ühendus põhitellingutega

Väline trepitorn liidetakse U-ühenduse abil. Tühimiku põhiteki ja trepiplatvormi vahel saab seejärel kiiresti ja lihtsalt sulgeda 0,19 m laiuse standardse tekiga (terasteki või Stalu tekiga).

1

Ehitusameti  poolt heaks kiidetud

Layheri platvormtrepp on ära mainitud ka SpeedyScaf 70 Steeli heakskiitvas otsuses juurdepääsutee kohta, standardversiooni kõrgus kuni 24 meetrit. See tähendab, et määratud kandevõime 1,0 kN/m² puhul pole täiendavat kontrolli vaja. Nii säästate aega ja raha. Platvormtrepi maksimaalne lubatud koormus on 2,5 kN/m².

Kindel ja toekas layheri platvormtrepp on saadaval 2,57 m pikkustele ja ka 3,07 m pikkustele lahtritele. 1,09 m laiuste tellingute jaoks on saadaval ka mõlema lahtripikkusega sobiv 0,94 m laiune platvormtrepp.

Alternatiivina platvormtrepile on saadaval mugav ja hõlpsat ligipääsu võimaldav laiemate astmetega alumiiniumtrepp; astme kõrgus on 0,22 m. See vastab standardi EN 12811-1 B-trepiklassile. Sobivad välimised, sisemised või trepikoja kaitsepiirded täiendavad fassaaditellingute välisplatvormtreppide valikut.

Esialgsed trepid tagavad ühtlase kõrguse

Ühtlase kõrguse saavutamiseks maapinnal on saadaval erinevad trepid kõrgustega 1,00 m, 1,20 m või 1,70 m. Neid saab kasutada sujuvaks üleminekuks välisplatvormi trepitornile – isegi suurte kallete korral. 1,00 m kõrgune variant on varustatud jalgadega. 1,20 m ja 1,70 m kõrgusega variantidel on ka ühendused alusplaatide jaoks.

UUS: U-kujuline toestaja platvormtreppidele

Platvormtrepi aluse kokkupanekuks on saadaval spetsiaalne toestaja. Selle kasutamise korral võib koormust üle kandev alusplaat jääda tavapärasel viisil põhitellingute alla. U-toestajaga sobitumiseks pole teist alusplaati vaja. See soodustab stabiilset jõuülekannet ning muudab samal ajal kokkupanemise lihtsamaks.